آوریل 1, 2022

فر صنعتی

تجهیزات این بخش برای پخت مواد اولیه خام استفاده می‌شوند این تجهیزات، قابل استفاده در انواع پخت سنتی و پخت مدرن هستند که به برخی از […]
آوریل 1, 2022

صندوق فروشگاهی/POS هوشمند

اگر با مشتری و ارباب روجوع برخورد مستیقم دارید، اگر دنبال کسب و کار فروش رو در رو هستید و اگر حوصله حساب و کتاب دخل […]
آوریل 1, 2022

سرخ کن

تجهیزات این بخش برای پخت مواد اولیه خام استفاده می‌شوند این تجهیزات، قابل استفاده در انواع پخت سنتی و پخت مدرن هستند که به برخی از […]
آوریل 1, 2022

انواع یخچال

کلیه مواد اولیه غذایی پس از پاکسازی اولیه باید به صورت تفکیک‌شده وارد سردخانه‌های زیر صفر و بالای صفر شوند. پس از آن نیز بر حسب […]
آوریل 1, 2022

تجهیزات کترینگ

کیفیت غذای پخته شده، بستگی مستقیم با تجهیزات کترینگ دارد برای حفظ کیفیت و تهیه غذایی با شکل و رنگ دلچسب، از تجهیزات مناسب کترینگ استفاده […]
آوریل 1, 2022

یخچال ایستاده

کلیه مواد اولیه غذایی پس از پاکسازی اولیه باید به صورت تفکیک‌شده وارد سردخانه‌های زیر صفر و بالای صفر شوند. پس از آن نیز بر حسب […]
آوریل 1, 2022

تجهیزات رستوران

کیفیت غذای پخته شده، بستگی مستقیم با تجهیزات کترینگ دارد برای حفظ کیفیت و تهیه غذایی با شکل و رنگ دلچسب، از تجهیزات مناسب کترینگ استفاده […]